Madoors Sistem Geçiş Otomasyon Sistemleri İmalatı
RFID Sistemleri
  Radyo Frekans ile Tanımlama (RFID) basit anlamda; herhangi bir nesnenin üzerinde bulunan ve o nesneye ait bilgiyi içeren elektronik bir etiket (TAG) ile radyo frekansı üzerinden kendisini tanıtacak bir alıcı (OKUYUCU) arasında kurulan bir tanımlama teknolojisidir. RFID Okuyucu, Tag'ların belleklerindeki bilgiyi okumak, yazmak veya değiştirmek için kullanılır. Bu cihazlara anten bağlanır ve antenlerin özellik ve şekline göre okuyucunun tag'ı okuyabileceği kapsama alanı oluşturulur. RFID sistemlerinin kurulması için farklı yazılım ve donanım gereksinimi bulunmaktadır. RFID için gerekli olan donanımlar RFID etiketleri, RFID okuyucuları ve bunlara bağlı antenler, bunlarla birlikte kullanıcı ihtiyacına göre hazırlanmış yazılım yani arayüzler gerekmektedir. RFID nihai kullanıcısı için bilgi yönetim sisteminin bir parçasıdır. Çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor olmasının temel nedeni ise geleneksel bilgi yönetim süreçlerine olan teknolojik üstünlüğü veya mevcut sistemlere sağladığı katkıdır. RFID'nin geleneksel bilgi sistemlerine göre üstünlüğü aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır. RFID sistemleri uygulamanın gerçekleştiği anda veriyi elde ederler. RFID sistemleri işletmedeki bilgi sistemine herhangi bir gecikme olmadan sürekli veri yollarlar. RFID sistemleri gelen verileri doğrulayabilme kapasitesine sahiptir.
Resimler